Instalace Original Barrisolu a Artolisu


ORIGINAL BARRISOL je pnutá fólie, která se vypíná do předem připravéné stropní či stěnové lišty. Lišty se připevňují do obvodových stěn místnosti. Vzhledem k tahu fólie (cca 30 kg/bm) je potřeba lištu přivrtat každých 20 cm. Pokud bude plocha větší než 50 m2, je potřeba podhled rozdělit dělící lištou, která je vynesena ze stávajícího stropu nebo stěny. Tato lišta rozděluje podhled na dvě nebo více částí. Viditelná zůstává pouze negativní spára o šířce cca 14 mm. Před vlastním natažením fólie je potřeba připravit všechny pomocné konstrukce, držáky osvětlení, VZT, EPS, EZS a jiných zařízení, které chceme zabudovat do podhledu. Pokud je vše včetně rozvodů připraveno, můžeme přistoupit k vlastní instalaci fólie, která je vždy vyrobena přesně podle daného prostoru. Každý jednotlivý kus se na základě přesného zaměření, které provádějí naši technici, objednává ve Francii. Natahování fólie se provádí za pomoci teplovzdušného agregátu, kterým se daný prostor vyhřívá na cca 40 - 50°C.

ORIGINAL BARRISOL je jedinečný materiál, který nabízí velkou variabilitu použití. Lze vytvořit dokonale hladkou a rovnou plochu, která časem nepopraská a zůstane barevně stálá. Zároveň je možné vytvořit podhled takových tvarů, kterých žádný jiný materiál není schopen dosáhnout. Barrisol se tvaruje za pomoci dělících a lámacích lišt, které se většinou upevňují na pomocné konstrukce, které si sami vyrábíme.

Možnosti použití lišt pro napínaní materiálu Barrisol
ARTOLIS je pnutá textílie, která se vypíná do předem připravené stropní či stěnové lišty. Na rozdíl od Barrisolu se materiál instaluje za studena, není proto nutné prostor před instalací vyhřívat. Artolis se dodává v rolích až 5m širokých (dle daného typu) a po instalaci se teprve zařezává na požadovaný rozměr.


Další informace k materiálu Artolis